Lidzbark Warm. dn. 23.05.2002r

 

 

 

 WPROWADZENIE DO UROCZYSTOŚCI ZAKOŃCZENIA

ROKU SZKOLNEGO  III KLAS  ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

IMIENIEM   MICHAŁA  KAJKI

ROK  2002

           

  

                         

 

 

        Drodzy Uczniowie. Życie każdego z nas, również i życie Was- młodych Absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej – składa się , jak to ktoś trafnie określił z nieustannych powitań i pożegnań ! Zapewne pamiętacie dokładnie , jako główni bohaterowie dzisiejszej pięknej uroczystości pożegnalnej – również i Wasz pierwszy kontakt z tą szkołą , którą teraz kończycie.! Było to pierwszego września1999 roku. Jest wiele z symbolu – w tych jednakowych cyfrach składających się na tamten rok. Znaleźliście się w tych gościnnych murach – Zespołu Szkół Zawodowych – w przełomowym roku kończącego się wtedy XX wieku i kończącego się właśnie  drugiego – Milenium!

      Gdy chociaż na chwilę sięgniecie pamięcią do tamtych pierwszych dni – w innej szkole, wśród zupełnie innych koleżanek i kolegów , nie wątpię , że zadawaliście sobie pytanie: jak nam tutaj będzie ? Jacy okażą się – profesorowie, pracownicy ...? Zastanawialiście się też , czy nie będziecie czuć się obco wśród takiej ilości młodzieży , które wchodziły i nadal wchodzą  w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica ? Przecież rozpoczęliście wtedy, dokładnie trzy lata temu , naukę w największej szkole ponadpodstawowej – nie tylko w naszym mieście i powiecie , ale również w jednym z największych Zespołów szkolnych w naszym województwie.  

      Okazało się jednak, że wszelkie obawy chyba bezpodstawne, co dzisiaj , po upływie tych trzech lat – możecie doskonale potwierdzić. Szybko zapoznaliście się z nowymi koleżankami i kolegami z klasy. Napotkaliście na życzliwych, serdecznych wychowawców i pracowników szkoły oraz instruktorów na warsztatach szkolnych.

     Tego rodzaju uroczystości, szczególnie wzruszające pożegnania są ze szkołą , są tak historycznie dawne , jak długo istnieją szkoły. Wzruszenie jest zawsze – takie samo i podobne są części składowe takich uroczystości.  Powaga i nostalgia zawsze towarzyszą każdemu pożegnaniu!

    „ UPŁYWA SZYBKO ŻYCIE , JAK POTOK PŁYNIE CZAS

       ZA DZIEŃ, ZA ROK, ZA CHWILĘ , RAZEM NIE BĘDZIE NAS...”       

Ta właśnie piękna pieśń , która znana jest chyba każdemu – została napisana i skomponowana specjalnie na tego typu uroczystości.  Tak. Życie upływa szybko i nie ma żadnej możliwości zatrzymania czasu, ale jest coś , co można zatrzymać na długo , właśnie na całą resztę życia – są to i Wasze Drodzy Absolwenci i nasze wspomnienia!

   Zasadnicza Szkoła Zawodowa – nosząca imię zasłużonego ludowego poety z Mazur – Michała Kajki – ma swój rodowód starszy , niż Liceum Ekonomiczne lub Zawodowe czy Handlowe, które dało  w roku 1968 początek – późniejszemu Zespołowi Szkół Zawodowych , a więc szkoły, którą teraz kończycie..! Pragnę podkreślić, że początek Zasadniczej Szkoły Zawodowej  - to był rok 1947 ! Swoje „Złote Gody ‘’, 50 – lecia  Zasadnicza Szkoła Zawodowa obchodziła więc w roku 1997. Jest to więc poza Wami Drodzy Absolwenci aż  - 55 lat istnienia wspaniałej szkoły , która przez ponad pół wieku istnienia wykształciła ogromne rzesze doskonale przygotowanych do wykonywania swych zawodów – fachowców !

     Budynek szkolny przy ulicy Orła Białego 5 , w którym teraz jest siedziba całego Zespołu szkolnego powstał jeszcze w czasie I wojny światowej ,w roku 1918. Po drugiej wojnie światowej – siedzibą Zasadniczej Szkoły Zawodowej  był budynek przy ulicy Zielonej.

     W czasie ważnych uroczystości  szkolnych  i powiatowych lub miejskich – udział bierze nieraz poczet sztandarowy – również Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Michała Kajki. Spośród trzech sztandarów  w naszej szkole , które są przechowywane w gablocie „ Szkolnej Izby Pamięci i Tradycji „ – ten właśnie sztandar jest – najstarszy, ponieważ ufundowany został – przez młodzież, nauczycieli , rodziców i zakłady pracy – jeszcze w 1965 roku!

     Na frontonie budynku szkolnego przy ulicy Orła Białego 5 jest tablica upamiętniająca postać wybitnego nauczyciela i działacza kultury – ś.p. Profesora Feliksa Kaczyńskiego, który był wychowawcą bardzo wielu klas ze szkoły zawodowej . Był też autorem melodii naszego hymnu szkolnego, do którego słowa napisała polonistka – Pani Profesor Hanna Szczepanik.

     Trudno  w krótkim  wprowadzeniu    wymienić  wszystkie –  zawody, specjalności  i  kierunki  w  jakich   kształcono i  nadal się kształci  tutaj uczniów. Może  ciekawostką  będzie  fakt ,  że  jednym  z  pierwszych  zawodów  było – „kołodziejstwo „, a więc rzemiosło bardzo ciekawe  wykonujące koła,  takie które teraz widzi się w muzeach i skansenach.

     Najdłużej istniejącymi kierunkami  , a w dodatku najliczniejszymi byli fachowcy w zakresie meblarstwa oraz handlowcy.

     Nadchodzący rok 2003 będzie okazją do obchodzenia w murach tej szkoły licznych rocznic; - XXXV lecia Liceum Ekonomicznego i Zawodowego, XXX lecia – Zespołu Szkół Zawodowych i  XXV lecia – nadania zespołowi imienia STANISŁAWA  STASZICA .

     Ostatnie chwile, ostatnie lekcje i dzwonki niczego nie kończą jednak – „ na zawsze „! Kończą tylko pewien ważny etap w życiu absolwentów każdej szkoły! Tak samo, jak długo pamięta się pierwszy dzwonek na lekcję w nowej szkole, tak samo, długo dzwięczyć będzie chyba w sercach i myślach -  nie tylko Was Absolwentów, ale również – nas nauczycieli i wychowawców to uroczyste zakończenie trzyletniej nauki i sygnał do rozstania.

    Życzymy Wam wszyscy , z całego serca ,abyście dobrze wykorzystali w swym dalszym życiu  - zdobytą wiedzę , podstawowe zasady etyczne i moralne oraz te umiejętności, które ta szkoła Wam przekazała. Wiele zależy od tej pory od Was samych !Oświata polska znalazła się teraz w  czasie  znaczących reform.

Po wakacjach , od 1 września 2002 roku na tych korytarzach szkolnych i w pracowniach – spotkamy pierwszych absolwentów obecnych gimnazjów.

Przed Wami , Drodzy Absolwenci – też otwierają się dalsze możliwości , albo – kontynuowania nauki ,aby w przyszłości uzyskać jeszcze wyższe stopnie wykształcenia, albo znaleźć taką pracę, która przyniesie Wam wiele satysfakcji!

Tego serdecznie życzymy Wam – dyrekcja szkoły, wychowawcy klas, profesorowie, instruktorzy oraz młodsze Wasze koleżanki i koledzy. Sprawcie też  wiele radości  swoim rodzicom. Gdziekolwiek się znajdziecie , po ukończeniu tej szkoły, nie zapominajcie nigdy o życzliwej zawsze młodzieży szkolnej, dyrekcji ZSZ, o  gronie pedagogicznym , o pracownikach szkoły , o Waszych instruktorach i nauczycielach zawodu , o swoich koleżankach i kolegach!

Gościnne drzwi naszej szkoły są zawsze otwarte dla absolwentów , nawet gdyby upłynęło bardzo dużo czasu.

Pamiętajcie o każdej dobrej chwili, która Was tutaj spotkała! Życzymy Wam „połamania piór „na egzaminach z przygotowania zawodowego  i wiele miłych chwil w życiu.

      Jesteście  dumą i  radością  dla  rodziców  i Waszych wychowawców.

                                                       Opracowano na podstawie materiałów

                                                           zgromadzonych w Izbie Tradycji Szkoły

                                                                         mgr Wiesława Hołowienko

Powrót